Det här behöver ditt CRM

Vi lever i en tid där konkurrensen om kunderna är mycket hård. Det som var det avgörande för tio, femton år sedan kan sedan länge vara enkla matcher för företag att uppnå. Ett bra, och framgångsrikt, recept på bra kundrelationer idag är genom att skapa ett intelligent CRM. Ett sådant kan både hjälpa dig till en god kundöversikt, men också garantera att mjukvaran hjälper dig att hitta nya – säkra – leads.  

ChessIT erbjuder ett smart CRM-system som kan beräkna vilka kunder som är lönsamma och vilka du kan öka dina leads på. Den hjälper dig att vara ett steg före, kanske till och med snabbare än dina konkurrenter, och gör det enkelt för dig att låta säljarna arbeta med det de kan – istället för administrativt jobb som tar lång tid att erbjuda:

”Traditional CRMs also don’t provide the business intelligence (BI) you need to truly understand the customer experience. You need tools that can spot events your customer success team has identified as important indicators of customer dissatisfaction.” Läs mer här.

Lönsamma kunder

För att du ska ha en bra och framgångsrik business krävs det goda kundrelationer. Ju mer ditt företag växer behöver du också se till att kundrelationerna och kapaciteten ökar, och det kan du göra utan att dina lönekostnader ökar i höjden. Svaret helt enkelt att låta AI göra jobbet åt dig, som man också skriver om i här.

Att skaffa lojala kundkontakter handlar ofta om att vårda sina kundrelationer, och genom ett CRM kan du hålla reda på vilka som behöver lite extra omvårdnad och vilka som riskerar att ”churna” – det vill säga vilka kunder du riskerar tappa om du inte tar bättre hand om dem. Kanske är de utmanande på något sätt? Då kan ett crm beräkna om de är fortsatt lönsamma, eller om de faktiskt kostar dig för mycket att ha kvar.