Fördelar med PIM-system

Det finns en rad fördelar för e-handlare att använda sig av PIM-system för att sortera ut sina produkter och hålla kolla. Lagerhållningen kan vara nyckeln till en framgångsrik affärsidé – och här är PIM en stor del.

Att välja PIM-system har flera fördelar för en e-handel. Det är något som företaget WebOn har koll på. På sidan https://www.webon.se/losningar/pim-system kan man läsa mer om deras olika varianter av systemet, vissa som passar nybörjare och vissa som passar sig allra bäst för större etablerade företag i IT-världen. Så att se hur just WebOn tagit svensk digital handel med stor är föga förvånande, och i ett pressmeddelande skriver man om hur man nu med hjälp av Amazon och API-ekonomi ska ta det hela ännu längre. Men varför ska man välja just PIM? Först och främst måste man förstå vad det hela är för något. Vi tar det från början.

Detta är PIM

PIM står för Product Informations Management-system och av namnet förstås alltså att det hela har med informationshantering att göra. Kort sagt är det ett system som hjälper en att hantera information och data som är vital för att du som företag ska kunna både marknadsföra och sälja en produkt via vissa förvalda distributionskanaler. Själva systemet hjälper då dig med lagerhållning, så att säga på ett enkelt uttryckt sätt, genom att hantera hjälpa dig att hålla koll på vilka tillgångar du har som är relaterade till en viss produkt. Det kan vara allt från generell information, data, bilder och filmer till olika former av kampanjmaterial med mera exempelvis. Vad systemet sen hjälper dig att göra är att distribuera rätt information till rätt plats, även om det handlar om att dela materialet till flera olika kanaler som webbsidor, katalogtryck eller återförsäljare och så vidare. Och eftersom man kan göra så mycket med datan är det inte så konstigt att Dagens Media listat just PIM-system på sin lista över digitala trender att ha koll på.

3 fördelar med PIM-system

  1. Du kan hantera stora mängder information på samma plats om samma produkt
  2. Du kan distribuera samma information till multipla kanaler
  3. Du effektiviserar ditt arbete och får mer kontroll över ditt material